درخواست مقاله 7


hamiderezae

ارسال های توصیه شده

Title: Analysis of thick and thin shell structures by curved finite elements

Author: S Ahmad, BM Irons

Journal or Ebook Name: International Journal for Numerical Methods in Engineeri

Volume, Issue, Year and Pages : 1970

Link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/nme.1620020310/abstract

لینک به دیدگاه

claim.......

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.