درخواست دانلود مقاله


mrg7160

ارسال های توصیه شده

Title: A Study on the High Temperature Carburization Behavior of Pyrolysis Furnace Tubes

Author: Lin Xuedong; Sun Yuan

Journal or Ebook Name:

《MATERIALS FOR MECHANICAL ENGINEERING》

Volume, Issue, Year and Pages : 1994-06

Link: http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-GXGC406.009.htm

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.