ارسال های توصیه شده

 

روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه‌ی هر هفته، کوکی جدید جایگزین قبلی‌ها خواهد شد.

===================================================================================

شنبه 1392/08/25

 

دوشنبه 1392/08/27

 

چهارشنبه 1392/08/22

 

برای مشاهده آموزش استفاده از کوکی‌ها اینجا را ببینید.

قبل و بعد از تنظیمات با زدن کلیدهای ترکیبی Ctrl+shift+DEL (در فایرفاکس) و با انتخاب گزینه Everything حتما کوکی و کش مرورگر خود را کاملا پاک کنید.

=======================

پیشنهاد می‌شود ابتدا کوکی و کش مرورگر خود را پاک کنید، سپس تنظیمات کوکی را انجام دهید. بعد بدون خارج شدن از مرورگر، به دانلود مقالاتتان بپردازید. در پایان کار هم دوباره کوکی و کش مرورگرتان را پاک کنید.

=======================

با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید تعداد ژورنال‌ها و کتاب‌های قابل دسترس توسط کوکی را متوجه شوید. دقت کنید اگر کوکی غیرفعال شده باشد تعداد ژورنال‌ها برابر 402 عدد و تعداد کتاب‌ها هم صفر خواهد شد. به عبارتی اگر تعداد ژورنال‌ها بیشتر از 402 باشد کوکی همچنان فعال است.

Sciencedirect Journals

Sciencedirect e-Books

اگر کوکی فعال باشد ولی مقاله موردنظر شما هنوز پولیه، بدین معناست که این دانشگاه به مقاله شما دسترسی ندارد. صبر کنید تا کوکی جدید جایگزین شود.

در صورت کار نکردن یک کوکی، ابتدا حتما کوکی و کش مرورگرتان را پاک کرده و بعد کوکی دیگری را امتحان کنید.

 

ok

لینک به دیدگاه

 

روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه‌ی هر هفته، کوکی جدید جایگزین قبلی‌ها خواهد شد.

===================================================================================

شنبه 1392/08/25

 

دوشنبه 1392/08/27

 

چهارشنبه 1392/08/22

 

برای مشاهده آموزش استفاده از کوکی‌ها اینجا را ببینید.

قبل و بعد از تنظیمات با زدن کلیدهای ترکیبی Ctrl+shift+DEL (در فایرفاکس) و با انتخاب گزینه Everything حتما کوکی و کش مرورگر خود را کاملا پاک کنید.

=======================

پیشنهاد می‌شود ابتدا کوکی و کش مرورگر خود را پاک کنید، سپس تنظیمات کوکی را انجام دهید. بعد بدون خارج شدن از مرورگر، به دانلود مقالاتتان بپردازید. در پایان کار هم دوباره کوکی و کش مرورگرتان را پاک کنید.

=======================

با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید تعداد ژورنال‌ها و کتاب‌های قابل دسترس توسط کوکی را متوجه شوید. دقت کنید اگر کوکی غیرفعال شده باشد تعداد ژورنال‌ها برابر 402 عدد و تعداد کتاب‌ها هم صفر خواهد شد. به عبارتی اگر تعداد ژورنال‌ها بیشتر از 402 باشد کوکی همچنان فعال است.

Sciencedirect Journals

Sciencedirect e-Books

اگر کوکی فعال باشد ولی مقاله موردنظر شما هنوز پولیه، بدین معناست که این دانشگاه به مقاله شما دسترسی ندارد. صبر کنید تا کوکی جدید جایگزین شود.

در صورت کار نکردن یک کوکی، ابتدا حتما کوکی و کش مرورگرتان را پاک کرده و بعد کوکی دیگری را امتحان کنید.

 

لطفا محتوا را نشان دهید

لینک به دیدگاه

 

روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه‌ی هر هفته، کوکی جدید جایگزین قبلی‌ها خواهد شد.

===================================================================================

شنبه 1392/08/25

 

دوشنبه 1392/08/27

 

چهارشنبه 1392/08/29

 

برای مشاهده آموزش استفاده از کوکی‌ها اینجا را ببینید.

قبل و بعد از تنظیمات با زدن کلیدهای ترکیبی Ctrl+shift+DEL (در فایرفاکس) و با انتخاب گزینه Everything حتما کوکی و کش مرورگر خود را کاملا پاک کنید.

=======================

پیشنهاد می‌شود ابتدا کوکی و کش مرورگر خود را پاک کنید، سپس تنظیمات کوکی را انجام دهید. بعد بدون خارج شدن از مرورگر، به دانلود مقالاتتان بپردازید. در پایان کار هم دوباره کوکی و کش مرورگرتان را پاک کنید.

=======================

با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید تعداد ژورنال‌ها و کتاب‌های قابل دسترس توسط کوکی را متوجه شوید. دقت کنید اگر کوکی غیرفعال شده باشد تعداد ژورنال‌ها برابر 402 عدد و تعداد کتاب‌ها هم صفر خواهد شد. به عبارتی اگر تعداد ژورنال‌ها بیشتر از 402 باشد کوکی همچنان فعال است.

Sciencedirect Journals

Sciencedirect e-Books

اگر کوکی فعال باشد ولی مقاله موردنظر شما هنوز پولیه، بدین معناست که این دانشگاه به مقاله شما دسترسی ندارد. صبر کنید تا کوکی جدید جایگزین شود.

در صورت کار نکردن یک کوکی، ابتدا حتما کوکی و کش مرورگرتان را پاک کرده و بعد کوکی دیگری را امتحان کنید.

 

like

لینک به دیدگاه

 

روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه‌ی هر هفته، کوکی جدید جایگزین قبلی‌ها خواهد شد.

===================================================================================

شنبه 1392/08/25

 

دوشنبه 1392/08/27

 

چهارشنبه 1392/08/29

 

برای مشاهده آموزش استفاده از کوکی‌ها اینجا را ببینید.

قبل و بعد از تنظیمات با زدن کلیدهای ترکیبی Ctrl+shift+DEL (در فایرفاکس) و با انتخاب گزینه Everything حتما کوکی و کش مرورگر خود را کاملا پاک کنید.

=======================

پیشنهاد می‌شود ابتدا کوکی و کش مرورگر خود را پاک کنید، سپس تنظیمات کوکی را انجام دهید. بعد بدون خارج شدن از مرورگر، به دانلود مقالاتتان بپردازید. در پایان کار هم دوباره کوکی و کش مرورگرتان را پاک کنید.

=======================

با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید تعداد ژورنال‌ها و کتاب‌های قابل دسترس توسط کوکی را متوجه شوید. دقت کنید اگر کوکی غیرفعال شده باشد تعداد ژورنال‌ها برابر 402 عدد و تعداد کتاب‌ها هم صفر خواهد شد. به عبارتی اگر تعداد ژورنال‌ها بیشتر از 402 باشد کوکی همچنان فعال است.

Sciencedirect Journals

Sciencedirect e-Books

اگر کوکی فعال باشد ولی مقاله موردنظر شما هنوز پولیه، بدین معناست که این دانشگاه به مقاله شما دسترسی ندارد. صبر کنید تا کوکی جدید جایگزین شود.

در صورت کار نکردن یک کوکی، ابتدا حتما کوکی و کش مرورگرتان را پاک کرده و بعد کوکی دیگری را امتحان کنید.

 

lol

لینک به دیدگاه

 

روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه‌ی هر هفته، کوکی جدید جایگزین قبلی‌ها خواهد شد.

===================================================================================

شنبه 1392/09/02

 

دوشنبه 1392/08/27

 

چهارشنبه 1392/08/29

 

برای مشاهده آموزش استفاده از کوکی‌ها اینجا را ببینید.

قبل و بعد از تنظیمات با زدن کلیدهای ترکیبی Ctrl+shift+DEL (در فایرفاکس) و با انتخاب گزینه Everything حتما کوکی و کش مرورگر خود را کاملا پاک کنید.

=======================

پیشنهاد می‌شود ابتدا کوکی و کش مرورگر خود را پاک کنید، سپس تنظیمات کوکی را انجام دهید. بعد بدون خارج شدن از مرورگر، به دانلود مقالاتتان بپردازید. در پایان کار هم دوباره کوکی و کش مرورگرتان را پاک کنید.

=======================

با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید تعداد ژورنال‌ها و کتاب‌های قابل دسترس توسط کوکی را متوجه شوید. دقت کنید اگر کوکی غیرفعال شده باشد تعداد ژورنال‌ها برابر 402 عدد و تعداد کتاب‌ها هم صفر خواهد شد. به عبارتی اگر تعداد ژورنال‌ها بیشتر از 402 باشد کوکی همچنان فعال است.

Sciencedirect Journals

Sciencedirect e-Books

اگر کوکی فعال باشد ولی مقاله موردنظر شما هنوز پولیه، بدین معناست که این دانشگاه به مقاله شما دسترسی ندارد. صبر کنید تا کوکی جدید جایگزین شود.

در صورت کار نکردن یک کوکی، ابتدا حتما کوکی و کش مرورگرتان را پاک کرده و بعد کوکی دیگری را امتحان کنید.

 

mer30

لینک به دیدگاه
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.