درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: EFFECT OF THE STRUCTURE OF THE REAGENTS ON THE FORMATION RATE OF ARYL VINYL KETONES IN THE REACTION OF AMINES WITH β-HALOGENOPROPIOPHENONES
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Popov, A. F.; Piskunova, Zh. P.; Matvienko, V. N. [Journal of Organic Chemistry USSR (English Translation), 1986, vol. 22, # 10, p. 1918 - 1921] [Zhurnal Organicheskoi Khimii, 1986, vol. 22, # 10, p. 2138 - 2142]

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.