درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://journals.jps.jp/doi/10.1143/JPSJ.23.1380#:~:text=FULL%20PAPERS-,Thermal%20Expansion%20of%20Tetragonal%20Phase%20of%20VO2,-Abstract
DOI: https://journals.jps.jp/doi/10.1143/JPSJ.23.1380#:~:text=FULL%20PAPERS-,Thermal%20Expansion%20of%20Tetragonal%20Phase%20of%20VO2,-Abstract
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.