درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: http://openurl.learntechlib.org/?rft.atitle=Developing%20a%20Framework%20for%20Ethical%20Leadership%20in%20Virtual%20Environments&rft.issue=1&rft.pages=317%2D322&rft.au=Carrol%20Warren&rft.au=Sara%20Shaw&rft.genre=proceeding&rft.isbn=978%2D1%2D939797%2D55%2D1&rft.spage=317&rft.epage=322&rft.aufirst=Carrol&rft.jtitle=Society%20for%20Information%20Technology%20%26%20Teacher%20Education%20International%20Conference&rft.aulast=Warren&rft.volume=2021&rft.date=2021%2D3%2D29&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal
DOI: http://openurl.learntechlib.org/?rft.atitle=Developing%20a%20Framework%20for%20Ethical%20Leadership%20in%20Virtual%20Environments&rft.issue=1&rft.pages=317%2D322&rft.au=Carrol%20Warren&rft.au=Sara%20Shaw&rft.genre=proceeding&rft.isbn=978%2D1%2D939797%2D55%2D1&rft.spage=317&rft.epage=322&rft.aufirst=Carrol&rft.jtitle=Society%20for%20Information%20Technology%20%26%20Teacher%20Education%20International%20Conference&rft.aulast=Warren&rft.volume=2021&rft.date=2021%2D3%2D29&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.