درخواست مقاله


سروش 1390

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Update from the 5th Edition of the World Health Organization Classification of Head and Neck Tumors: Familial Tumor Syndromes
Author: Vania Nosé
Journal or Ebook Name: Head and Neck Pathology
Volume, Issue, Year and Pages:  volume 16, pages143–157 (2022)
Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s12105-022-01414-z
DOI: https://doi.org/10.1007/s12105-022-01414-z

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.