درخواست مقاله


سروش 1390

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Cribriform adenocarcinoma of the tongue and minor salivary glands: a systematic review of an uncommon clinicopathological entity
Author: 
Journal or Ebook Name: Arch Otorhinolaryngol 
Volume, Issue, Year and Pages: 279, 2719–2725 (2022)
Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s00405-021-07140-6
DOI: https://doi.org/10.1007/s00405-021-07140-6

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.