درخواست مقاله


mehdibozorgi

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Calcitriol Pretreatment Attenuates Glutamate Neurotoxicity by Regulating NMDAR and CYP46A1 Gene Expression in Rats Subjected to Transient Middle Cerebral Artery Occlusion
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://academic.oup.com/jnen/article-abstract/81/4/252/6542396?redirectedFrom=fulltext
DOI: https://academic.oup.com/jnen/article-abstract/81/4/252/6542396?redirectedFrom=fulltext

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.