درخواست مقاله AIAA


sd_hosseini_88

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Multidisciplinary Design Optimization of Twin-Fuselage Aircraft with Boundary-Layer-Ingesting Distributed Propulsion
Author: Yiyuan Ma, Wei Zhang and Ali Elham
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://arc.aiaa.org/doi/abs/10.2514/1.C036559
DOI: 10.2514/1.C036559

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
13 minutes ago, sd_hosseini_88 said:

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Multidisciplinary Design Optimization of Twin-Fuselage Aircraft with Boundary-Layer-Ingesting Distributed Propulsion
Author: Yiyuan Ma, Wei Zhang and Ali Elham
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://arc.aiaa.org/doi/abs/10.2514/1.C036559
DOI: 10.2514/1.C036559

توضیحات: 

Claim

لینک به دیدگاه
19 minutes ago, sd_hosseini_88 said:

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Multidisciplinary Design Optimization of Twin-Fuselage Aircraft with Boundary-Layer-Ingesting Distributed Propulsion
Author: Yiyuan Ma, Wei Zhang and Ali Elham
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://arc.aiaa.org/doi/abs/10.2514/1.C036559
DOI: 10.2514/1.C036559

توضیحات: 

Download in:

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.