درخواست مقاله SAGE


sd_hosseini_88

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Initial weight estimation of twin-fuselage configuration in aircraft conceptual design
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/09544100221095370
DOI: 10.1177/09544100221095370

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
7 minutes ago, sd_hosseini_88 said:

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Initial weight estimation of twin-fuselage configuration in aircraft conceptual design
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/09544100221095370
DOI: 10.1177/09544100221095370

توضیحات: 

Claim

لینک به دیدگاه
9 minutes ago, sd_hosseini_88 said:

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Initial weight estimation of twin-fuselage configuration in aircraft conceptual design
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/09544100221095370
DOI: 10.1177/09544100221095370

توضیحات: 

Download in:

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.