درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: 10.4018/978-1-7998-9606-7.ch008
DOI: 10.4018/978-1-7998-9606-7.ch008
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: https://www.igi-global.com/chapter/a-decentralized-privacy-preserving-healthcare-blockchain-for-iot-challenges-and-solutions/298570

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.