درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: 10.1097/CAD.0000000000001063
DOI: 10.1097/CAD.0000000000001063
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Curcumin suppresses renal carcinoma tumorigenesis by regulating circ-FNDC3B/miR-138-5p/IGF2 axis

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.