درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Effects of 40 Hz transcranial alternating current stimulation (tACS) on cognitive functions of patients with Alzheimer’s disease: a randomised, double-blind, sham-controlled clinical trial
DOI: Effects of 40 Hz transcranial alternating current stimulation (tACS) on cognitive functions of patients with Alzheimer’s disease: a randomised, double-blind, sham-controlled clinical trial
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.