درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: International Consensus Recommendations for Eosinophilic Gastrointestinal Disease Nomenclature   Evan S. Dellon a   Nirmala Gonsalves a   J. Pablo Abonia   Marc E. Rothenberg   Glenn T. Furuta b   Seema S. Aceves b   Show all authors   Show footnotes Published:February 15, 2022DOI:https://doi.org/10.1016/j.cgh.2022.02.017
DOI: International Consensus Recommendations for Eosinophilic Gastrointestinal Disease Nomenclature Evan S. Dellon a Nirmala Gonsalves a J. Pablo Abonia Marc E. Rothenberg Glenn T. Furuta b Seema S. Aceves b Show all authors Show footnotes Published:February 15, 2022DOI:https://doi.org/10.1016/j.cgh.2022.02.017
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.