درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.inderscienceonline.com/doi/pdf/10.1504/GBER.2008.01683
DOI: https://www.inderscienceonline.com/doi/pdf/10.1504/GBER.2008.01683
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: عنوان مقاله Exploring the mediation effect of service quality implementation on the relationship between service quality and performance in the banking industry in Jordan

لینک به دیدگاه
5 ساعت قبل، IranPaper گفته است:

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.inderscienceonline.com/doi/pdf/10.1504/GBER.2008.01683
DOI: https://www.inderscienceonline.com/doi/pdf/10.1504/GBER.2008.01683
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: عنوان مقاله Exploring the mediation effect of service quality implementation on the relationship between service quality and performance in the banking industry in Jordan

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.