درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Wall NMR in the weak ferromagnets YCrO3 and LuCrO3
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1984JMMM...40..303J/abstract

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.