درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S026382311730006X#:~:text=Shear%20buckling%20of%20corrugated%20webs,of%20corrugated%20webs%20%5B6%5D.
DOI: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S026382311730006X#:~:text=Shear%20buckling%20of%20corrugated%20webs,of%20corrugated%20webs%20%5B6%5D.
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.