درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781003195511/engaging-theories-interpersonal-communication?refId=e3fc32f4-98fb-4a8d-9a2c-ee7aa9afea58&context=ubx
DOI: https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781003195511/engaging-theories-interpersonal-communication?refId=e3fc32f4-98fb-4a8d-9a2c-ee7aa9afea58&context=ubx
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.