درخواست مقاله


mrf205

ارسال های توصیه شده

Title: A Mild and Versatile Method for the Oxidative Cleavage of Oximes and Tosylhydrazones to Carbonyl Compounds

Author: D. Subhas Bose*, P. Srinivas

Journal or Ebook Name: Synlett

Volume, Issue, Year and Pages : 1998; 1998(9): 977-978

Link: https://www.thieme-connect.de/DOI/DOI?10.1055/s-1998-1835

Synlett 1998; 1998(9): 977-978

DOI: 10.1055/s-1998-1835

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.