درخواست مقاله 2


mrf205

ارسال های توصیه شده

Title: Deoximation of Oximes with 2-Iodylbenzoic Acid in Water in the Presence of β-Cyclodextrin

Author: N. Srilakshmi Krishnaveni, K. Surendra, Y. V. D. Nageswar, K. Rama Rao

Journal or Ebook Name: Synthesis

Volume, Issue, Year and Pages : 2003(13): 1968-1970

Link: https://www.thieme-connect.de/DOI/DOI?10.1055/s-2003-41448

Synthesis 2003(13): 1968-1970

DOI: 10.1055/s-2003-41448

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.