درخواست مقاله


سروش 1390

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Reconstruction of the Anterior External Auditory Canal With Mastoid Cortex Autologous Bone Graft
Author: 
Journal or Ebook Name: Otol Neurotol
Volume, Issue, Year and Pages: . 2021 Dec 1;42(10):e1614-e1617
Link: https://journals.lww.com/otology-neurotology/Abstract/2021/12000/Reconstruction_of_the_Anterior_External_Auditory.49.aspx
DOI: 10.1097/MAO.0000000000003303

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
1 hour ago, سروش 1390 said:

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Reconstruction of the Anterior External Auditory Canal With Mastoid Cortex Autologous Bone Graft
Author: 
Journal or Ebook Name: Otol Neurotol
Volume, Issue, Year and Pages: . 2021 Dec 1;42(10):e1614-e1617
Link: https://journals.lww.com/otology-neurotology/Abstract/2021/12000/Reconstruction_of_the_Anterior_External_Auditory.49.aspx
DOI: 10.1097/MAO.0000000000003303

توضیحات: 

Claim

لینک به دیدگاه
1 hour ago, سروش 1390 said:

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Reconstruction of the Anterior External Auditory Canal With Mastoid Cortex Autologous Bone Graft
Author: 
Journal or Ebook Name: Otol Neurotol
Volume, Issue, Year and Pages: . 2021 Dec 1;42(10):e1614-e1617
Link: https://journals.lww.com/otology-neurotology/Abstract/2021/12000/Reconstruction_of_the_Anterior_External_Auditory.49.aspx
DOI: 10.1097/MAO.0000000000003303

توضیحات: 

Download in:

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.