درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=xOTTBwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=oscillations+%26+power+system&ots=nUWPJBTifc&sig=0HuCVMiM58fJ3LSdoTs8uOKClKI#v=onepage&q=oscillations%20%26%20power%20system&f=false
DOI: https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=xOTTBwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=oscillations+%26+power+system&ots=nUWPJBTifc&sig=0HuCVMiM58fJ3LSdoTs8uOKClKI#v=onepage&q=oscillations%20%26%20power%20system&f=false
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.