درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11642/116421M/Experimental-implementation-of-deep-learning-for-blood-oxygen-saturation-estimation/10.1117/12.2583173.short
DOI: https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11642/116421M/Experimental-implementation-of-deep-learning-for-blood-oxygen-saturation-estimation/10.1117/12.2583173.short
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه
7 ساعت قبل، IranPaper گفته است:

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11642/116421M/Experimental-implementation-of-deep-learning-for-blood-oxygen-saturation-estimation/10.1117/12.2583173.short
DOI: https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11642/116421M/Experimental-implementation-of-deep-learning-for-blood-oxygen-saturation-estimation/10.1117/12.2583173.short
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.