درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-53893-4_9
DOI: DOI: 10.1007/978-3-030-53893-4_9
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Relating Environmental Lead and Arsenic Exposure to Observed Levels in Humans

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.