درخواست مقاله از ژورنال The Aeronautical Journal


sd_hosseini_88

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Fuel burn evaluation of a transonic strut-braced-wing regional aircraft through multipoint aerodynamic optimisation
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://www.cambridge.org/core/journals/aeronautical-journal/article/abs/fuel-burn-evaluation-of-a-transonic-strutbracedwing-regional-aircraft-through-multipoint-aerodynamic-optimisation/BC5E8CFA3111513289FCC9E506349015#access-block
DOI: 10.1017/aer.2022.64

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.