درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Review of soil heavy metal pollution in China: Spatial distribution, primary sources, and remediation alternatives
DOI: https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2022.106261
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921344922001094?via%3Dihub

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.