درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128243169000070?via%3Dihub
DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-824316-9.00007-0
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Chapter 6 - Advances in biodegradation and bioremediation of arsenic contamination in the environment

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.