درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.ingentaconnect.com/contentone/asp/jbte/2021/00000011/00000010/art00027
DOI: https://www.ingentaconnect.com/contentone/asp/jbte/2021/00000011/00000010/art00027
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Effect of Curcumin on Alterations of Alveolar Bone Remodeling and Expression of Receptor Activator of Nuclear Factor-κ B Ligand in Rat Tooth During Tooth Movement

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.