درخواست مقاله


mahjuri_s

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: GLDA and EDTA assisted phytoremediation potential of Sedum hybridum 'Immergrunchen' for Cd and Pb contaminated soil
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15226514.2022.2031865
DOI: 10.1080/15226514.2022.2031865

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.