درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884222002103
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.01.192
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Mohammadzadeh, Kazem, Mostafa Mahinroosta, Ali Allahverdi, Peng Dong, and Nabil Bassim. "Non-supercritical drying synthesis and characterization of monolithic alumina aerogel from secondary aluminum dross." Ceramics International 48, no. 9 (2022): 13154-13162.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.