درخواست دانلود مقاله


par7

ارسال های توصیه شده

Title: MicroRNA dysregulation in gastric cancer: a new player enters the game

Author: W K K Wu,

Journal or Ebook Name: Nature

Volume, Issue, Year and Pages : Oncogene 29, 5761-5771 (28 October 2010) | doi:10.1038/onc.2010.352

Link: http://www.nature.com/onc/journal/v29/n43/full/onc2010352a.html

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.