درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Data-Driven Automatic Generation Control of Interconnected Power Grids subject to Deception Attacks
DOI: Data-Driven Automatic Generation Control of Interconnected Power Grids subject to Deception Attacks
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: https://ieeexplore.ieee.org/document/9795689

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.