درخواست مقاله


saeed naghiabadi

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Walking Outcomes in Morbidly Obese Multiple Sclerosis Patients Undergoing Bariatric Surgery: A Case-Control Study (P04.107)
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://n.neurology.org/content/80/7_Supplement/P04.107.short
DOI: 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.