درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Efficacy of psyllium granulat in patients with hypercholesterolemia
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Efficacy of psyllium granulat in patients with hypercholesterolemia F. E. Brock and B. Uehleke Zeitschrift fur Allgemeinmedizin 1999 Vol. 75 Issue 3 Pages 106-111 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0033524948&partnerID=40&md5=b289fe67e5d3223882cb9209bde23770

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.