درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Long term effect of high soluble fibres supplementation on clinical features of metabolic syndrome: a randomised, double-blind clinical trial on psyllium husk vs. guar gum
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Long term effect of high soluble fibres supplementation on clinical features of metabolic syndrome: a randomised, double-blind clinical trial on psyllium husk vs. guar gum A. F. G. Cicero, G. Derosa, L. Laghi, R. Bernardi, A. Miconi, A. Dumas, et al. Diabetologia 2004 Vol. 47 Pages A243-A243 Accession Number: WOS:000223951600670

لینک به دیدگاه
4 ساعت قبل، IranPaper گفته است:

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Long term effect of high soluble fibres supplementation on clinical features of metabolic syndrome: a randomised, double-blind clinical trial on psyllium husk vs. guar gum
DOI: 
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Long term effect of high soluble fibres supplementation on clinical features of metabolic syndrome: a randomised, double-blind clinical trial on psyllium husk vs. guar gum A. F. G. Cicero, G. Derosa, L. Laghi, R. Bernardi, A. Miconi, A. Dumas, et al. Diabetologia 2004 Vol. 47 Pages A243-A243 Accession Number: WOS:000223951600670

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.