درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.researchgate.net/publication/242516740_Landslide_Risk_Evaluation_and_Mapping_-_Manual_of_Aerial_Photo_Interpretation_for_Landslide_Topography_and_Risk_Management
DOI: https://www.researchgate.net/publication/242516740_Landslide_Risk_Evaluation_and_Mapping_-_Manual_of_Aerial_Photo_Interpretation_for_Landslide_Topography_and_Risk_Management
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه
2 ساعت قبل، IranPaper گفته است:

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.researchgate.net/publication/242516740_Landslide_Risk_Evaluation_and_Mapping_-_Manual_of_Aerial_Photo_Interpretation_for_Landslide_Topography_and_Risk_Management
DOI: https://www.researchgate.net/publication/242516740_Landslide_Risk_Evaluation_and_Mapping_-_Manual_of_Aerial_Photo_Interpretation_for_Landslide_Topography_and_Risk_Management
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.