درخواست مقاله


boomerang

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: KINETICS OF ETHERIFICATION IN THE SYNTHESIS OF BISPHENOL A AND EPICHLOROHYDRIN
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-RGXS199403002.htm
DOI: 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
7 ساعت قبل، boomerang گفته است:

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: KINETICS OF ETHERIFICATION IN THE SYNTHESIS OF BISPHENOL A AND EPICHLOROHYDRIN
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-RGXS199403002.htm
DOI: 

توضیحات: 

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.