درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://researchprofiles.canberra.edu.au/en/publications/personnel-selection-based-on-a-novel-model-of-game-theory-and-mcd
DOI: https://researchprofiles.canberra.edu.au/en/publications/personnel-selection-based-on-a-novel-model-of-game-theory-and-mcd
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: هر چه زودتر این مقاله را قابل دانلود کنید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.