درخواست دانلود مقاله


optic

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Fast 3D Printing with Chitosan/Polyvinyl alcohol/Graphene Oxide Multifunctional Hydrogel Ink that has UltraStretch Properity
https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/slct.202200201

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.