درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Duncan, J. M., and Goodman, R. E. 1968. “Finite element analysis of slopes in jointed rocks.” U.S. Army Corps of Engineers Rep. TR No. 1-68, Washington, D.C.
DOI: Duncan, J. M., and Goodman, R. E. 1968. “Finite element analysis of slopes in jointed rocks.” U.S. Army Corps of Engineers Rep. TR No. 1-68, Washington, D.C.
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.