درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://store.cim.org/en/a-critical-examination-of-the-methods-and-factors-affecting-the-selection-of-an-optimum-production-rate
DOI: https://store.cim.org/en/a-critical-examination-of-the-methods-and-factors-affecting-the-selection-of-an-optimum-production-rate
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.