درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Psyllium: New developments
DOI: Psyllium: New developments
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Psyllium: New developments B. Chevrel Medecine et Chirurgie Digestives 1996 Vol. 25 Issue 7 Pages 389-394 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0029956594&partnerID=40&md5=3f0c29067cd5471669375bdabd53260a

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.