درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Diagnosis and Management of Cellulitis and Abscess in the Emergency Department Setting: An Evidence-Based Review
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jemermed.2021.09.015
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34657784/

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.