درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Clinical failure in abscess treatment: the role of ultrasound and incision and drainage
DOI: https://doi.org/10.1007/s43678-021-00179-8
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34591283/

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.