درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.cambridge.org/core/journals/iranian-studies/article/abs/roman-catholics-and-shii-muslims-prayer-passion-and-politics-james-a-bill-and-john-alden-williams-the-university-of-north-carolina-press-chapel-hill-north-carolina-2002-isbn-0807826898-xiv-194-pp-endnotes-select-bibliography-index/BA8CCAD0FBAC979988E5C81BF564FFAE
DOI: 10.1017/s0021086200017709
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه
4 ساعت قبل، IranPaper گفته است:

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.cambridge.org/core/journals/iranian-studies/article/abs/roman-catholics-and-shii-muslims-prayer-passion-and-politics-james-a-bill-and-john-alden-williams-the-university-of-north-carolina-press-chapel-hill-north-carolina-2002-isbn-0807826898-xiv-194-pp-endnotes-select-bibliography-index/BA8CCAD0FBAC979988E5C81BF564FFAE
DOI: 10.1017/s0021086200017709
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.