درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Urquhart, C. (2013). Writing up a grounded theory study. In Grounded theory for qualitative research (pp. 148-175). SAGE Publications, Ltd, https://dx.doi.org/10.4135/9781526402196
DOI: Urquhart, C. (2013). Writing up a grounded theory study. In Grounded theory for qualitative research (pp. 148-175). SAGE Publications, Ltd, https://dx.doi.org/10.4135/9781526402196
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.