درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Structures, and electronic and spectral properties of single-atom transition metal-doped boron clusters MB24− (M = Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, and Ni)†
DOI: Structures, and electronic and spectral properties of single-atom transition metal-doped boron clusters MB24− (M = Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, and Ni)†
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.