درخواست مقاله از sagepub


hamalaw

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Combined Hub Location and Service Network Design Problem: A Case Study for an Intermodal Rail Operator and StructCombined Hub Location and Service Network Design Problem: A Case Study for an Intermodal Rail Operator and Structural Analysis
Authors: Ralf Elbert, Johannes Rentschler, Jessica SchwarzFirst Published June 23, 2022 Research Article
https://doi.org/10.1177/03611981221101391
Journal or Ebook Name: Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/03611981221101391
DOI:https://doi.org/10.1177/03611981221101391

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.