درخواست مقاله 1


farhad_s5

ارسال های توصیه شده

Title: Peptide interactions with metal and oxide surfaces

Author: Anne Vallee , Vincent Humblot , and Claire-Marie Pradier

Journal or Ebook Name: Acc. Chem. Res.

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 43, Issue 10, 19 October 2010, Pages 1297-1306

Link: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ar100017n

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.